1 2 3

 

 

KV-Plan Mittwoch

Klassenvertretungsplan für Mittwoch, den 13.11.2019

 

Name  1. Stunde  2. Stunde  3. Stunde  4. Stunde  5. Stunde  6. Stunde  7. Stunde Aufsicht   
1a                  
1b                  
                   
2a    Ku                
2b         
         
2c                  
                   
3a    
   KV
         
3b  
       
         
3c                  
                   
4a   Schule 2000
             
4b     Schule 2000            
         
         
5a            Sp  Ausfall
   
5b  Sp      D      Ausfall
   
                   
6a            
       
6b   Gewi      Ku        
                   
 Ausfall      
         
   

 Bemerkungen: 
Copyright (c)2012 Grundschule Müncheberg | Design by Templateo